Teslimat Süreleri

Ürün ve Hizmetler

Kapsam

Hizmet Süreleri (gün x saat)

Hedeflenen Teslim Süresi*

Minim​um

Maksimum

Şubeden Şubeye

600 km altı

Pazartesi - Cuma // 09:00 – 17:30
Cumartesi // 09:00 – 17:00

1 İş Günü

2 İş Günü

600 km üstü

2 İş Günü

3 İş Günü

Kapıdan Şubeye

600 km altı

Pazartesi - Cuma // 09:00 – 17:30
Cumartesi // 09:00 – 17:00

1 İş Günü

3 İş Günü

600 km üstü

2 İş Günü

4 İş Günü

Şubeden Kapıya

600 km altı

Pazartesi - Cuma // 09:00 – 17:30
Cumartesi // 09:​00 – 13:00

1 İş Günü

3 İş Günü

600 km üstü

2 İş Günü

4 İş Günü

Kapıdan Kapıya

600 km altı

Pazartesi - Cuma  // 09:00 – 17:30
Cumartesi // 09:00 – 13:00

1 İş Günü

4 İş Günü

600 km üstü

2 İş Günü

5 İş Günü

VIP 24**

Geçerli Hatlar

Pazartesi - Cuma  // 09:00 – 17:30

1 İş Günü

VIP  Çeyrek Gün**

Geçerli Hatlar

Pazartesi - Cuma  // 09:00 – 17:30

Aynı Gün

VIP  Şehir İçi**

Geçerli Hatlar

Pazartesi - Cuma  // 09:00 – 17:30

Aynı Gün

Yurtdışı***

…..

Pazartesi - Cuma  // 09:00 – 17:30

….

* Hedeflenen teslim süreleri istisnai durumlar ve özel sürelerin bulunmadığı hallerde geçerlidir.

** Hizmet verilen iller ve şubelerin kargo kabul saatlerine internet sitemizin http://www.yurticikargo.com/urun-ve-hizmetler/yurtici-hizmetler/yk-yurtici-ekspres/Sayfalar/yurtici-ekspres-vip.aspx bölümünden ulaşabilirsiniz.

*** Yurtdışı gönderiler için detaylı bilgiye internet sitemizin http://www.yurticikargo.com/urun-ve-hizmetler/yurtdisi-hizmetler/Sayfalar/default.aspx bölümünden ulaşabilirsiniz. KKTC işleyişi ile ilgili detaylı bilgiye internet sitemizin http://www.yurticikargo.com/urun-ve-hizmetler/yurtdisi-hizmetler/kibris/Sayfalar/default.aspx bölümünden ulaşabilirsiniz.

1.TESLİM SÜRELERİ VE GÖNDERİ EMNİYETİ

a)Gönderi Teslim Süreleri:

i. Şubeden Şubeye Teslim Gönderiler:

 • 0-600 km mesafeye kadar taşınacak gönderilerin minimum 1, maksimum 2 iş gününde teslim şubesine ulaştırılması hedeflenmektedir.
 • 600 km üzeri mesafeye taşınacak gönderilerin minimum 2, maksimum 3 iş gününde teslim şubesine ulaştırılması hedeflenmektedir.

ii. Kapıdan Şubeye Teslim Gönderiler:

 • 0-600 km mesafeye kadar taşınacak gönderilerin minimum 1, maksimum 3 iş günü içerisinde teslim edilmesi hedeflenmektedir.
 • 600 km üzeri mesafeye taşınacak gönderilerin minimum 2, maksimum 4 iş günü içerisinde teslim edilmesi hedeflenmektedir.

iii.   Şubeden Kapıya Teslim Gönderiler:

 • 0-600 km mesafeye kadar taşınacak gönderilerin minimum 1, maksimum 3 iş günü içerisinde teslim edilmesi hedeflenmektedir.
 • 600 km üzeri mesafeye taşınacak gönderilerin minimum 2, maksimum 4 iş günü içerisinde teslim edilmesi hedeflenmektedir.

iv. Kapıdan Kapıya Teslim Gönderiler:

 • 0-600 km mesafeye kadar taşınacak gönderilerin minimum 1, maksimum 4 iş günü içerisinde teslim edilmesi hedeflenmektedir.
 • 600 km üzeri mesafeye taşınacak gönderilerin minimum 2, maksimum 5 iş günü içerisinde teslim edilmesi hedeflenmektedir.

v. VIP Gönderi Hizmetleri:

vi. 100 Kg-200 Kg Arası veya (200 kg altında olmak kaydıyla) 300dm3-600dm3 Arası Tek Parça Gönderiler

 • 100 Kg – 200 Kg arası veya (200kg altında olmak kaydıyla) 300dm3-600dm3 arası tek parça gönderiler için “Şubeden Şubeye Teslim Gönderi” hizmeti verilmektedir.
 • 0-600 km mesafeye taşınacak tek parça gönderilerin 3 iş gününde teslim şubesine ulaştırılması hedeflenmektedir.
 • 600 km üzeri mesafeye taşınacak tek parça gönderilerin 4 iş gününde teslim şubesine ulaştırılması hedeflenmektedir.

vii. 200 Kg Üzeri veya ağırlığa bakılmaksızın 600 dm3 üzeri Tek Parça Gönderiler

 • 200 Kg üzeri veya ağırlığa bakılmaksızın 600 dm3 üzeri tek parça gönderiler için varış adresine en yakın transfer merkezinden teslim alınacak şekilde hizmet verilmektedir.
 • 0-600 km mesafeye kadar taşınacak tek parça gönderilerin 3 iş gününde varış transfer merkezine ulaştırılması hedeflenmektedir.
 • 600 km üzeri mesafeye taşınacak tek parça gönderilerin 4 iş gününde varış transfer merkezine ulaştırılması hedeflenmektedir.
b)Gönderi Emniyeti

2.İSTİSNAİ DURUMLAR:

 • Mücbir sebepler, trafik kazaları, uçak rötarları, uçak seferi iptalleri,  yol ve hava koşulları, araç arızası, şoförün yola devam etmesini engelleyecek sair sebepler, dönemsel olarak şube dağıtım kapasitesinin üzerindeki gönderi artışları, adli/idari makamların karar ve işlemleri, müşteriden kaynaklanan sebepler vb. haklı nedenler müstesnadır.
 • Şirketimizin kusurundan kaynaklanmayan haller ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen sorumsuzluk nedenlerinin varlığı halinde şirketimiz mesul değildir.
 • Adres Teslim Dışı Alanda kalan bölgelere adrese teslimat hizmeti verilmemektedir. Gönderiler adrese en yakın şubeye ulaştırılır, gönderinin şubeden teslim alınması gerekmektedir.(“Adres Teslim Dışı Alanlar” Listesine internet sitemizin http://www.yurticikargo.com/urun-ve-hizmetler/yurtici-hizmetler/yk-yurtici-standart/teslimat/Sayfalar/Adrese-Teslim.aspx bölümünden ulaşabilirsiniz.)     
 • Haftanın sadece belirli günleri adres teslime gidilen yerler için yukarıdaki teslim süreleri geçerli değildir. Gönderiniz varış şubesine/acentesine ulaşmasını takip eden ilk teslimat günü teslim edilir. (Haftanın belirli günleri adres teslime gidilen yerler listesine internet sitemizin http://www.yurticikargo.com/urun-ve-hizmetler/yurtici-hizmetler/yk-yurtici-standart/teslimat/Sayfalar/Adrese-Teslim.aspx bölümünden ulaşabilirsiniz.)

3.ŞİKÂYET VE BAŞVURULAR:

* Hizmet şartlarımız gerek görülmesi halinde değiştirilebilecektir. Yapılan değişiklikler internet sitemizde yayınlanarak, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

​​​​​​​