Fiyat Nasıl Hesaplanıyor?

YURT İÇİ FİYATLARIMIZ:
Güncel Ürün ve Hizmet Fiyatlarımıza Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Pdf görüntüleyici programını indirmek içi​n tıklayınız.

Adım 1 (Ücrete Esas Ağırlık)

 • Ücrete Esas Ağırlık: Gönderilerinizin fiyatlandırılmasında kullanılan değerdir.
 • Birden fazla parçadan oluşan gönderilerde bu işlem her parça için ayrı ayrı yapılır ve çıkan ücrete esas ağırlıkların toplamı esas alınır.
 • Gönderi tartılarak "Kg" ağırlığı bulunur.
 • Gönderinin hacmi (dm3) hesaplanır. Hacim (dm3) Formülü: {En (cm) x Boy (cm) x Yükseklik (cm)} / 1.000 (6475 sayılı yasa gereği hacim ölçümlerinin dm3 cinsinden yapılması zorunludur.)
 • Gönderi hacmi üçe bölünür ve ağırlık ile karşılaştırılır.
 • Hangisi büyük ise "Ücrete Esas Ağırlık" olarak kullanılır.

Adım 2 (Mesafe Hat)

 • Aynı şehir merkezi içinde yapılan gönderilerde mesafe olarak şehir içi kabul edilir.
 • Farklı şehirler arasındaki gönderiler, iki şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi (km) kullanılarak HAT şu şekilde bulunur;
 • 1 - 200 km : YAKIN HAT

  201- 600 km : KISA HAT

  601 - 1000 km : ORTA HAT

  1.000 km üzeri : UZUN HAT

 • K.K.T.C.’ye gidecek gönderilerde; çıkış ilinden Mersin’e kadar olan mesafe(km)ye göre HAT belirlenir. K.K.T.C.’den yapılan gönderilerde; Mersin'den varış iline kadar olan mesafe(km)ye göre HAT belirlenir.

Adım 3 (Fiyat)

 • 1.adımda bulunan "Ücrete Esas Ağırlık" bilgisinin yer aldığı satır ilgili sütundan seçilir. Seçilen satırın 2.adımda bulunan "HAT" ta göre karşılığı ilgili sütundan bulunarak taşıma hizmet bedeli tespit edilir.
 • Ücrete esas ağırlığı 50’nin üzerinde olan gönderilerde hesaplama su şekilde yapılır;

  1. İşlem: Ücrete esas ağırlık sütunundan ”50” satırı seçilir ve karşılığı olan ilgili hat sütunundaki ücret bulunur.

  2. İşlem: Adım 1’de bulunan ücrete esas ağırlıktan 50 sayısı çıkartılır, çıkan rakam ile “beher (+) 50” satırının karşılığı olan ilgili hat sütunundaki (veya ilgili hattaki) ücret çarpılır.

  3. İşlem: 1. ve 2. İşlem sonucu elde edilen ücretler toplanarak hizmet bedeli bulunur.​​

 • K.K.T.C.’ye gidecek ve K.K.T.C.’den gelen gönderilerde çıkan hizmet bedeline ayrıca K.K.T.C. sütununun ilgili satırındaki ücret eklenir.
 • Eğer gönderinin adresten alınması ve/veya adrese teslimatı istenir ise yine ilgili satırdaki ek hizmetlerin ve varsa diğer ek hizmetlerin bedeli taşıma hizmet bedeline eklenerek nihai hizmet bedeli bulunur.
 • 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu kapsamında belirtilen ticari değeri olsun veya olmasın eşya içeren 5 kg ağırlığın veya 50 dm³ hacmin altındaki posta maddesi ile kapsamında haberleşme niteliği taşıyan yazılar bulunmayan 30 kg ağırlığın veya 300 dm³ hacmin altındaki maddeleri içerir. İnternet sitemizin, Bireysel İnternet Şubesi, iPhone ve Android uygulamalarımızın fiyat hesaplama bölümünde ; Nihai hizmet bedelinin %2,35’i oranındaki tutar “posta hizmeti bedeli” adıyla ayrıca faturaya eklenerek fiyatlandırma yapılır.

YURT DIŞI FİYATLARIMIZ:
Güncel Ürün ve Hizmet Fiyatlarımıza Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Pdf görüntüleyici programını indirmek için Tıklayınız.

 

 • Ücrete Esas Ağırlık: Gönderilerinizin fiyatlandırılmasında kullanılan değerdir.
 • Gönderi tartılarak ağırlığı "Kg" cinsinden hesaplanır.
 • Gönderinin hacmi (dm3) hesaplanır. Hacim (dm3) Formülü: {En (cm) x Boy (cm) x Yükseklik (cm)} / 1.000 (6475 sayılı yasa gereği hacim ölçümlerinin dm3 cinsinden yapılması zorunludur.)
 • Gönderi hacmi 5'e bölünür ve ağırlık ile karşılaştırılır. Hangi değer büyük ise "Ücrete Esas Ağırlık" olarak kullanılır.
 • Yukarıdaki işlemler her bir gönderi için ayrı ayrı yapılır, bulunan "Toplam Ücrete Esas Ağırlık" ilgili hizmetin tablosunda ilk sütundan satır olarak seçilir.
 • Gönderinin gideceği ülke bölge kodu, EKSPRES hizmeti için alttaki tablodan, STANDART hizmeti için bu hizmete özel bölge kod tablosundan bulunur.
 • "Ücrete Esas Ağırlık" satırı seçilir ve Bölge Kodu'nun bulunduğu sütundan fiyat bulunur.
  • Ücrete esas ağırlığı 30 üzerinde olan EKSPRES hizmet dahilindeki gönderilerde hesaplama şu şekilde yapılır;
  • 1.İşlem: Ücrete esas ağırlık sütunundan” 30” satırı seçilir ve karşılığı olan ilgili BÖLGE KOD sütunundaki ücret bulunur.

   2. işlem: Ücrete esas ağırlıktan 30 sayısı çıkartılır, çıkan rakam ile “(+) Beher” satırının karşılığı olan ilgili bölge sütunundaki ücret çarpılır.

   3. işlem: 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu kapsamında belirtilen ticari değeri olsun veya olmasın eşya içeren 5 kg ağırlığın veya 50 dm³ hacmin altındaki posta maddesi ile kapsamında haberleşme niteliği taşıyan yazılar bulunmayan 30 kg ağırlığın veya 300 dm³ hacmin altındaki maddeleri içerir. İnternet sitemizin, Bireysel İnternet Şubesi, iPhone ve Android uygulamalarımızın fiyat hesaplama bölümünde ; Nihai hizmet bedelinin %2,35’i oranındaki tutar “posta hizmeti bedeli” adıyla ayrıca faturaya eklenerek fiyatlandırma yapılır.

   4. işlem: 1 ve 2. İşlem sonucu elde edilen ücretler toplanarak hizmet bedeli bulunur (STANDART hizmet dahilinde 30 kg'ye kadar, EKSPRES hizmet dahilinde 149 kg'ye kadar gönderiler kabul edilmektedir)​​

  Ücrete esas ağırlık ile fiyat hesaplamasında yuvarlama yöntemi kullanılmaktadır. Küsüratlı bulunan sonuçlarda; tam sayı bölüm çıkarılınca kalan kısım 0,1 ile 0,49 arasında ise sadece tam sayı kısmı kullanılmakta eğer bulunan küsurat 0,50 ile 0,99 arasında ise tam sayı 1 arttırılarak yukarıya yuvarlanmaktadır. (Örnek: Ücrete Esas Ağırlık= 2,45 ise “2” , Ücrete Esas Ağırlık=2,51 ise “3”)

​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​