Bölümlerimiz

Genel Müdürlük

İstanbul Maslak'ta bulunan Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. Genel Müdürlüğü aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.

 • Kargo Operasyonları

  Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.'nin tüm birimlerinin verimli çalışmalar yapmasını sağlar, şirketin kargo operasyonu kapsamındaki faaliyetlerini takip eder, konusu ile ilgili olarak bütün birimlerin çalışmalarını izler ve yönlendirir.
 • Satış, Satış Takip ve Planlama

  Satış Prosedürü çerçevesinde yapılan tüm satış faaliyetlerinin Kalite Yönetim Sistemi'ne uygun olarak yapılmasından ve koordinasyonundan sorumludur.
 • Pazarlama ve Halkla İlişkiler

  Pazarlama Prosedürü çerçevesinde yapılan tüm pazarlama, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri faaliyetlerinin Kalite Yönetim Sistemi'ne uygun olarak yapılmasından ve koordinasyonundan sorumludur.
 • Mali İşler

  Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.'nin muhasebe ve finansman işlemlerinin yasalara ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde düzenli işleyişini sağlar, tüm finansal işlemlerini yürütür ve tüm idari işlerin prosedür ve talimatlara uygun bir şekilde düzenli işleyişini sağlar, yürütür.
 • Bilgi Sistemleri

  Ulusal ve uluslararası gelişmeleri, IT ve Lojistik sektörlerindeki en iyi uygulamaları, organizasyon içerisinde ve dışarıda oluşan tehdit ve fırsatları takip eder; bunları iş ihtiyacına ve Yurtiçi Kargo çıkarlarına en uygun şekilde yönlendirir; şirket yönetimine sunar ve uygulanmasını sağlar.
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim

  İşe alım süreci, performans ve kariyer yönetimi, ücretlendirme ve sosyal haklar, eğitim gibi konularda ve Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.'nin tüm insan kaynakları fonksiyonlarının uygulanmasından sorumludur.
 • Kalite Güvence ve İç Denetim Müdürlüğü

  Kalite Yönetim Sistemi'nin kurulması, geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması ile ilgili faaliyetleri üst yönetim adına koordine eder. Şirket prosedür ve talimatlarına uygun planlı denetimlerin gerçekleştirilmesini sağlar, inceleme ve soruşturma faaliyetlerini yürütür, denetimler sonucunda tespit edilen hatalar ve olası riskler konusunda üst mercileri bilgilendirerek rehberlik eder.

Bölge Müdürlükleri Ve Bağlı Birimler

Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. bünyesinde 17 Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bölge Müdürlükleri'nin organizasyonel yapısı, Genel Müdürlük'deki organizasyon yapısına paralel olarak aşağıdaki departmanlar bulunmaktadır.

 • Satış ve Satış Destek
 • Mali İşler
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim
 • Kargo Operasyonları
​​