Gönderi Teslimat Sürelerimiz

Ürün ve Hizmetler

Kapsam****

Teslimat Hizmet Günleri
(gün x saat)

Hedeflenen Teslim Süresi*

Minim​um

Maksimum

Şubeden Şubeye

600 km altı

Pazartesi - Cuma // 09:00 – 18:00
Cumartesi // 09:00 – 17:00

1 İş Günü

2 İş Günü

600 - 1200 km arası

2 İş Günü

3 İş Günü

1200 km üstü

3 İş Günü

4 İş Günü

Kapıdan Şubeye

600 km altı

Pazartesi - Cuma // 09:00 – 18:00
Cumartesi // 09:00 – 17:00

1 İş Günü

3 İş Günü

600 - 1200 km arası

2 İş Günü

4 İş Günü

1200 km üstü

3 İş Günü

5 İş Günü

Şubeden Kapıya

600 km altı

Pazartesi - Cuma // 09:00 – 18:00

1 İş Günü

3 İş Günü

600 - 1200 km arası

2 İş Günü

4 İş Günü

1200 km üstü

3 İş Günü

5 İş Günü

Kapıdan Kapıya

600 km altı

Pazartesi - Cuma // 09:00 – 18:00

1 İş Günü

4 İş Günü

600 - 1200 km arası

2 İş Günü

5 İş Günü

1200 km üstü

3 İş Günü

6 İş Günü

VIP 24**

Geçerli Hatlar

Pazartesi - Cuma  // 09:00 – 18:00

1 İş Günü

VIP  Çeyrek Gün**

Geçerli Hatlar

Pazartesi - Cuma  // 09:00 – 18:00

Aynı Gün

VIP  Şehir İçi**

Geçerli Hatlar

Pazartesi - Cuma  // 09:00 – 18:00

Aynı Gün

Yurtdışı***

…..

Pazartesi - Cuma  // 09:00 – 18:00

….


 

* Hedeflenen teslim süreleri istisnai durumlar ve özel sürelerin bulunmadığı hallerde geçerlidir. VIP çeyrek gün ve VIP şehir içi hizmetlerimiz hariç olmak üzere, gönderinin kabul edildiği gün, hedeflenen teslim süresi hesaplamasına dâhil edilmemektedir. Hedeflenen teslim süreleri yukarıda belirtilen iş günleri bazında hesaplanmaktadır.

** Hizmet verilen iller ve birimlerin gönderi kabul saatlerine internet sitemizin http://www.yurticikargo.com/urun-ve-hizmetler/yurtici-hizmetler/yk-yurtici-ekspres/Sayfalar/yurtici-ekspres-vip.aspx bölümünden ulaşabilirsiniz.
*** Yurtdışı gönderiler için detaylı bilgiye internet sitemizin http://www.yurticikargo.com/urun-ve-hizmetler/yurtdisi-hizmetler/Sayfalar/default.aspx bölümünden ulaşabilirsiniz. KKTC işleyişi ile ilgili detaylı bilgiye internet sitemizin http://www.yurticikargo.com/urun-ve-hizmetler/yurtdisi-hizmetler/kibris/Sayfalar/default.aspx bölümünden ulaşabilirsiniz.
**** Kilometre hesabı iller arası mesafeye göre değil Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.'nin operasyonel kurgusuna göre gönderinin çıkış birimi-ara aktarma merkezleri-varış birimi arasında kat ettiği toplam mesafe (km) üzerinden yapılmaktadır.

 

1.TESLİM SÜRELERİ VE GÖNDERİ EMNİYETİ

a)Gönderi Teslim Süreleri:
i. Şubeden Şubeye Teslim Gönderiler:

 • 0-600 km mesafeye kadar taşınacak gönderilerin minimum 1, maksimum 2 iş gününde teslim şubesine ulaştırılması hedeflenmektedir.
 • 600-1200 km mesafe arası taşınacak gönderilerin minimum 2, maksimum 3 iş gününde teslim şubesine ulaştırılması hedeflenmektedir.
 • 1200 km üzeri mesafeye taşınacak gönderilerin minimum 3, maksimum 4 iş gününde teslim şubesine ulaştırılması hedeflenmektedir.

ii. Kapıdan Şubeye Teslim Gönderiler:

 • 0-600 km mesafeye kadar taşınacak gönderilerin minimum 1, maksimum 3 iş gününde teslim şubesine ulaştırılması hedeflenmektedir.
 • 600-1200 km mesafe arası taşınacak gönderilerin minimum 2, maksimum 4 iş gününde teslim şubesine ulaştırılması hedeflenmektedir.
 • 1200 km üzeri mesafeye taşınacak gönderilerin minimum 3, maksimum 5 iş gününde teslim şubesine ulaştırılması hedeflenmektedir.

iii.   Şubeden Kapıya Teslim Gönderiler:

 • 0-600 km mesafeye kadar taşınacak gönderilerin minimum 1, maksimum 3 iş gününde müşteri adresine ulaştırılması hedeflenmektedir.
 • 600-1200 km mesafe arası taşınacak gönderilerin minimum 2, maksimum 4 iş gününde müşteri adresine ulaştırılması hedeflenmektedir.
 • 1200 km üzeri mesafeye taşınacak gönderilerin minimum 3, maksimum 5 iş gününde müşteri adresine ulaştırılması hedeflenmektedir.

iv. Kapıdan Kapıya Teslim Gönderiler:

 • 0-600 km mesafeye kadar taşınacak gönderilerin minimum 1, maksimum 4 iş gününde müşteri adresine ulaştırılması hedeflenmektedir.
 • 600-1200 km mesafe arası taşınacak gönderilerin minimum 2, maksimum 5 iş gününde müşteri adresine ulaştırılması hedeflenmektedir.
 • 1200 km üzeri mesafeye taşınacak gönderilerin minimum 3, maksimum 6 iş gününde müşteri adresine ulaştırılması hedeflenmektedir.

v. VIP Gönderi Hizmetleri:

b) Gönderi Emniyeti

Hizmet birimlerimize teslim ettiğiniz gönderileriniz "Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş." güvencesiyle emniyetli şekilde taşınarak alıcılarına teslim edilir. Gönderinizin hangi aşamada olduğunu ve teslimat durumunu internet sitemizin http://www.yurticikargo.com/bilgi-servisleri/sayfalar/kargom-nerede.aspx bölümünden takip edebilirsiniz.

2. TESLİMAT ŞEKLİ:

a) Tek Parça Gönderiler

Taşıma belgesi tek parça için düzenlenen gönderileri ifade eder.

 • Kata Teslim: 0-30 kg/desi arası ücrete esas ağırlığı olan tek parça gönderilerin kata teslimatı yapılır.
 • Bina Kapısından Teslim: Tek parçada ağırlığı 31 Kg – 200 Kg arasında veya (Ağırlığı 200 kg altında olmak kaydıyla) hacmi 31 desi– 400 desi olan ve en uzun kenarı 250 cm’ye kadar olan gönderiler bina kapısından teslimli olarak kabul edilebilecek ve bina kapısından teslim edilecek, kata teslimi yapılmayacaktır.
 • Aktarma Merkezinden Teslim: Tek parçada ağırlığı 201 kg – 300 kg arasında veya (ağırlığı 300 kg altında olmak kaydıyla) hacmi 401 desi – 700 desi ve en uzun kenarı 500 cm’ye kadar olan gönderiler aktarma merkezinden teslimli olarak kabul edilebilecek ve aktarma merkezlerinden teslim edilecektir.
 • Kabul Edilmeyecek Gönderiler: Tek parçada ağırlığı 300 kg veya hacmi 700 desi’den büyük ve en uzun kenarı 500cm’den fazla olan gönderiler ile buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, çamaşır kurutma makinası, derin dondurucu ve sanayi tip klimalar kabul edilmeyecek gönderiler grubuna girer.

b) Çok Parçalı Gönderiler

Taşıma belgesi birden çok parça için düzenlenen gönderileri ifade eder.

 • Kata Teslim: Çoklu gönderilerin tüm parçalarının 30 kg/desi altında olması durumunda kata teslimatı gerçekleştirilir.
 • Bina Kapısından Teslim: Herhangi bir parçası 31 Kg – 200 Kg arasında veya (Ağırlığı 200 kg altında olmak kaydıyla) hacmi 31 desi– 400 desi olan ve en uzun kenarı 250 cm’ye kadar olan çoklu gönderiler bina kapısından teslimli olarak kabul edilebilecek ve bina kapısından teslim edilecek kata teslimi yapılmayacaktır.
 • Aktarma Merkezinden Teslim: Herhangi bir parçasının ağırlığı 201 kg – 300 kg arasında veya (ağırlığı 300 kg altında olmak kaydıyla) hacmi 401 desi – 700 desi ve en uzun kenarı 500 cm’ye kadar olan çoklu gönderiler aktarma merkezinden teslimli olarak kabul edilebilecek ve aktarma merkezlerinden teslim edilecektir.
 • Kabul Edilmeyecek Gönderiler: Herhangi bir parçasının ağırlığı 300 kg veya hacmi 700 desi’den büyük ve en uzun kenarı 500cm’den fazla olan gönderiler ile buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, çamaşır kurutma makinası, derin dondurucu ve sanayi tip klimalar kabul edilmeyecek gönderiler grubuna girer.

3.İSTİSNAİ DURUMLAR:

 • Mücbir sebepler, trafik kazaları, uçak rötarları, uçak seferi iptalleri,  yol ve hava koşulları, araç arızası, şoförün yola devam etmesini engelleyecek sair sebepler, dönemsel olarak şube dağıtım kapasitesinin üzerindeki gönderi artışları, adli/idari makamların karar ve işlemleri, müşteriden kaynaklanan sebepler vb. haklı nedenler müstesnadır.
 • Şirketimizin kusurundan kaynaklanmayan haller ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen sorumsuzluk nedenlerinin varlığı halinde şirketimiz mesul değildir.
 • Adres Teslim Dışı Alanda kalan bölgelere adrese teslimat hizmeti verilmemektedir. Gönderiler adrese en yakın şubeye ulaştırılır, gönderinin şubeden teslim alınması gerekmektedir.("Adres Teslim Dışı Alanlar" Listesine internet sitemizinhttp://www.yurticikargo.com/bilgi-servisleri/sayfalar/teslimat-sureleri.aspx bölümünden ulaşabilirsiniz.)     
 • Haftanın sadece belirli günleri adres teslime gidilen yerler için yukarıdaki teslim süreleri geçerli değildir. Gönderiniz varış şubesine/acentesine ulaşmasını takip eden ilk teslimat günü teslim edilir. (Haftanın belirli günleri adres teslime gidilen yerler listesine internet sitemizin http://www.yurticikargo.com/bilgi-servisleri/sayfalar/teslimat-sureleri.aspx bölümünden ulaşabilirsiniz.)

4.ŞİKÂYET VE BAŞVURULAR:

“Birimlerin özel alanları kapsamında (Ör: Adres Alım-Adres Teslim durumları, kg/ds bilgileri gibi) değişiklik hakkını Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. kendisinde saklı tutar.

​​​​